اطلاعات بیشتر

خانم دکتر فاطمه سهرابی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کردستان، عضو هیات رئیسه جمعیت بانوان کشور، مسئول کمیته بانوان مرکز مطالعات راهبردی دفتر نماینده مکرم مقام معظم رهبری در کردستان، رئیس جمعیت بانوان فرهیخته سازمان تبلیغات استان کردستان، عضو انجمن مطالعات جهان اسلام، عضو انجمن زنان کارآفرین ایران، مدیرعامل شرکت کاوش و توسعه معادن

انتهای صفحه