اطلاعات بیشتر

ارتباطات

ارتباطات موثر با مراجع عظام تقلید، دفاتر مقام معظم رهبری در داخل و خارج از کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، دولت، دانشگاهها، مراکز حوزوی، فرهنگی و علمی به منظور تسهیل در اجرای طرح ها و برنامههای مشترک بنیادین و راهبردی همسو با اهداف و سیاستهای نظام و اسلام

انتهای صفحه