کارگروه‌های تخصصی

مطالعات بنیادین

انجام مطالعات بنیادین

مطالعات راهبردی

انجام مطالعات راهبردی

مطالعات عملیاتی

انجام مطالعات عملیاتی

گزارش‌نویسی

گزارش‌نویسی علمی

تحلیل عملکرد

تحلیل عملکرد فرآیندی

ارائه برنامه

ارائه برنامه راهبردی

بودجه‌نویسی

بودجه‌نویسی علمی براساس راهبردها

تامین مالی

ارتباطات راهبردی با منابع مالی اسلامی

خودکفایی مالی

انجام برنامه‌ریزی مالی

ارتباط راهبردی

ارتباط با نخبگان و شخصیت‌های اثرگذار

رسانه

ارتباط با رسانه‌های ملی و بین‌المللی

آگاهی‌رسانی

تدوین نظام گسترش آگاهی‌رسانیخدمات

Slide 2

مشاوره به نهادهای مختلف مردمی، دولتی، علمی و دیگر نهادهای مرتبط و همکاری و مشارکت هدفمند در راستای اجرای طرح‌های هریک از نهادها و پیگیری لازم تا حصول نتیجه و نیز مشاوره راهبردی و عملیاتی جهت ورود سرمایه‌گذاران ملی و بین المللی در طرح های اثرگذار در حوزه‌های مختلف با رویکرد ایجاد ارزش افزودهSlide 2

تدوین اسناد راهبردیِ ترسیم وضعیت موجود و مطلوب، نگارش اسناد چشم انداز، ساختار، تشکیلات و شرح وظایف، مبتنی بر دانش روز مدیریتی و نیازهای نهادها و جوامع هدفSlide 2

تدوین طرح‌های جامع عملیاتی، گزارش‌های عملکردی برنامه محور، آماری و تحلیل بنیان، ارائه ایده‌های نو و تحول بنیاد در راستای نیازهای سازمان‌ها و جوامعSlide 2

ارتباطات موثر با مراجع عظام تقلید، دفاتر مقام معظم رهبری در داخل و خارج از کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، دولت، دانشگاه‌ها، مراکز حوزوی، فرهنگی و علمی به منظور تسهیل در اجرای طرح ‌ها و برنامه‌های مشترک بنیادین و راهبردی همسو با اهداف و سیاست‌های نظام و اسلامSlide 2

برگزاری همایش‌های تخصصی و ترویجی در حوزه های مختلف و نیز برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی برای مدیران ارشد نظام و دیگر سطوح در راستای تقویت رویکرد مبتنی بر خرد جمعی و طرح و برنامهSlide 2

تشکیل شوراهای راهبردی و طرح و برنامه به تناسب طرح‌های مرتبط با نیازهای مؤسسات و جوامع هدف در قالب کارگروه های اندیشه ورز که ده کارگروه در حال حاضر تشکیل شده استSlide 2

تولید دانش و محتوای مدیریت راهبردی طرح‌های اسلامی در حوزه های مرتبط و مذکور در کارگروه‌هاSlide 2

انجام مطالعات بنیادین، راهبردی و عملیاتی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، ابزار و روش‌ها، اعم از فضای مجازی، نیروهای کیفی انسانی، مراکز و نهادها، به منظور پیشبرد طرح‌های اولویت دار در جهان اسلام

دستاوردها

سازماندهی و راهبری دبیرخانه سازمان بین‌المللی سینوو

سازماندهی و راهبری دبیرخانه سازمان بین‌المللی سینوو

سازمان بین‌المللی سینوو با بَرنام شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام یکی از شبکه‌های وابسته به - کامستک - کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فن‌آوری کشورهای هم‌پیمان در سازمان همکاری‌های اسلامی است که وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری جمهوری اسلامی ایران میزبانی از آن را بر عهده دارد. این سازمان بین‌المللی، پایگاهی سرشار از دانایی و توانایی است که با آرمان دادگری، ژرفایش و پایایی دانش و اندیشه‌ و توانمندسازی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی جهان اسلام، در گسترش آموزش‌عالی همگانی استوار بر فن‌آوری هوشمند می‌کوشد. سازماندهی و راهبری دبیرخانه سازمان بین‌المللی سینوو از پروژه‌های موفق موسسه مدیریت راهبردی اسلامی به‌شمار می‌آید که تاکنون نیز ادامه یافته است.نگارش اسناد راهبردی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نگارش اسناد راهبردی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، رسالت ارتقای سطح آشنایی و آگاهی و تعمیق تفاهم بین پیروان مذاهب اسلامی و تقویت احترام متقابل و تحکیم رشته‌های اخوت اسلامی در بین مسلمانان بدون هیچ‌گونه تمایزی از لحاظ تعلقات فرقه‌ای، قومی یا ملی آنان به‌منظور رسیدن به امت واحده اسلامی را بر عهده دارد. نگارش اسناد راهبردی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از پروژه‌های موفق موسسه مدیریت راهبردی اسلامی به‌شمار می‌آید.تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها

همکاران ملی و بین‌المللی

مؤسسه مدیریت راهبردی اسلامی بر پایۀ رویکرد بنیادین خود توانسته است با جلب اعتماد همکاران ملی و بین‌المللی، پروژه‌های بسیاری را با موفقیت تام به سرانجام رساند.